ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.

 

www.sk.plsk.eu


Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom využitia informačných technológií v cezhraničnom cestovnom ruchu s využitím regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v rámci projektu: 

Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca


Partneri projektu: Obec Lesnica                                                Gmina Ochotnica Dolna
                         www.lesnica.sk                                                   www.ochotnica.pl

 

Program:           Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020
Číslo projektu:    INT/ET/TAT/1/III/B/0263


Ciele projektu:

rozvoj prihraničného cestovného ruchu prostredníctvom využitia regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva partnerských obcí 

popularizácia a zvýšenie vedomostí o kultúrnom a prírodnom dedičstve partnerských obcí prostredníctvom využitia informačných technológií, organizovania cezhraničných podujatí a vydania publikácií


vzájomná poľsko-slovenská integrácia


zvýšenie záujmu o ponuku v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva na poľsko-slovenskom
pohraničí v regióne obcí Lesnica a Ochotnica Dolna


Obdobie realizácie: 01/2020 – 06/2021


Hodnota projektu: 114 495,78 € (v tom Gmina Ochotnica Dolna 70 621,68 €, Obec Lesnica 43 874,10 €)


Spolufinancovanie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..