ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.

http://www.lrz.sk/clanok/projekty-realizovane/


Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa


"Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky
podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho
kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16


Projekt kúpeľné mestá realizujú partneri:


 Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie- vedúci partner
 Miasto i Gmina Szczawnica
 Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa- subkoordinátor slovenskej časti projektu
 Mesto Bardejov
 Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ" – BARDEJOV


Rozpočet projektu:


P2- Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa
Hlavným cieľom projektu je hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom
spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech
miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest
vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej,
rekreačnej a turistickej ponuky


Špecifické ciele projektu:


 Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu
 Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia
 Tvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom rozvíjania poľsko-slovenskej spolupráce

V rámci projektu vznikne cyklotrasa:


Bardejovské Kúpele - Bardejov - Zlaté - Sveržov - Kurov – (granica państwa) – Muszynka –
Tylicz – Krynica (ul. Pułaskiego, Bulwary Dietla, Ebersa, Gurgacza, wzdłuż potoku
Kryniczanka) - Powroźnik – Muszyna – Zapopradzie – Legnava – M.Lipník- Sulín - Mníšek
nad Popradom - Łomnica – Piwniczna (časť Jarzębaki, časť Zabornia, ul. Śmigowskie, ul.
Kościuszki [dodatočný okruh – samostatná vetva v smere Rytra - Sucha Struga, Wzgórze
Zamkowe, Obidza] most Garbaty, Kazimierza Wielk., Daszyńskiego, Czercz, Wilcze Doły,
časť Kosarzyska, Sucha Dolina) – Obidza - Rezerwat Biała Woda – Jaworki –Szlachtowa –
Szczawnica (Cieśliska, ul. Jana Pawła, Lipowa, Słona Młaka, Sopotnicka, Samorody,
Zawodzie – poexistujúcom chodníku ku štátnej hranici) - Červený Kláštor - Veľký Lipník -
Podolínec – Vyšné Ružbachy - Lacková - Kamienka – Hniezdne – Stará Ľubovňa – N.
Ľubovňa – Ľubovnianske Kúpele – Plavnica – Údol – Plaveč – Orlov - Andrejovka – Čirč-
Leluchów – Muszyna.
Celková dĺžka trasy bude 230,91 km, pričom novo budovaných/rekonštruovaných úsekov je
29,63 km (22,7 km. asfalt, 6,93km drvené kamenivo). Na trase vznikne 17 miest odpočinku
pre cyklistov, 3 toalety, 5 lávok (4 nové, 1 zrekonštruovaná), a prvky drobnej architektúry.
Vznikne 50 informačných tabúľ


Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa v rámci svojich úloh
zabezpečuje:


Výstavbu 11,53 km cyklotrasy s asfaltovým povrchom, a značenie trasy 93,8 km po
existujúcich cestách s nízkou intenzitou. Na trase bude aj 1 modernizovaná lávka. V rámci
tejto úlohy spolu vznikne 105,33 km cyklookruhu. Začiatok tohto úseku je naplánovaný
na štátnej hranici medzi Szczawnicou a Lesnicou, koniec na hranici medzi Čirčom a
Leluchowom. V rámci tejto úlohy bude značený aj úsek od Zapopradia (štátna hranica)
cez Legnavu, Malý Lipník, Sulín po Mníšek nad Popradom (po hranicu). Okrem toho
vznikne na trase 8 Odpočinkových cyklistických miest, 8 cyklostojanov, 21 informačných
tabúľ.
V mesiaci apríl sa nám konečne podarilo začať výstavbu plánovaných cyklochodníkov:

- časť Údol
- časť Plaveč
- časť Nová Ľubovňa
- časť Hniezdne
- oprava lávky Andrejovka
- výmena zábradlia v Lesnici


Ostatne časti cyklotrasy:

Vysprávky poľných ciest časť Panské Lúky , Vysprávky poľných
ciest časť Lacková , Vysprávky poľných ciest časť Plavnica plánovaný začiatok júl 2018 .
Cyklo trasa časť Vyšné Ružbachy plánovaný začiatok jún 2018
Na trase bude vybudovaných aj osem odpočinkových miest ,na ktoré bola vypracovaná
projektová dokumentácia s výstavbou sa začne v mesiaci júl 2018.
Takisto bol vypracovaný design manuál a grafický návrh značenia.
Emblémová tabuľa definuje trasy v teréne. Tabuľa slúži ako signácia “brandu” Aquavelo.
Obsahuje logo Aquavelo a subheadliny v slovenskom a poľskom jazyku.
Cyklisti a verejnosť sa môžu tešiť aj na mapy a mobilnú aplikáciu pre platformy Android a IoS, ktorá by mala fungovať už v mesiaci október 2018.


V Starej Ľubovni: 25.05.2018

Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..