ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.

 

www.okiemkamery.szczawnica.pl/sk

 

Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu

 

Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica ako nástroj pre zdieľanie, vzdelávanie a propagáciu prírodného
a kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí

Partneri projektu

 

   Obec Lesnica                                                                      Miasto i Gmina Szczawnica

                      www.lesnica.sk                                                                                          www.szczawnica.pl


Program Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020

Číslo projektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0146

Ciele projektu: 

  • zachovanie a zvýšenie využitia regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v pohraničnej oblasti
  • zvýšenie povedomia o kultúrnom a prírodnom dedičstve partnerských obcí Szczawnica a Lesnica vytvorením atraktívnych digitálnych produktov vo podobe online prenosu cezhraničných podujatí kultúrneho a folklórneho charakteru
  • zvýšenie záujmu o ponuku v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva na poľsko – slovenskom pohraničí v regióne Szczawnica a Lesnica

Obdobie realizácie: 01/2018 – 06/2019

Hodnota projektu: 109 608, 30 € (v tom Miasto i Gmina Szczawnica 87 713,70 €, Obec Lesnica 21 894,60 €)

Spolufinancovanie: 85 % Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Kamera 21: Prielom Lesníckeho potoka

http://poxitel.aztv.pl/poxitel22.php

 

Kamera 22: Sololica a Malé Pieniny

http://poxitel.aztv.pl/poxitel21.php

 

Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..