ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.

Predmetom projektu bolo vybudovanie protipovodňovej ochrany v obci Lesnica a to konkrétne reguláciou miestneho Lesnického potoka, vrátane úpravy dna toku a jeho svahov. Úpravený úsek Lesnického potoka sa nachádza v intraviláne obce Lesnica. 

Stavba je členená na dva objekty:

SO01 – úprava toku I. rkm 1,810 –2,260 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 450,0 m pozdĺž toku je  opevnenie opornými múrmi vyhotovenými z ekokošov. Pre zmiernenie spádu a stabilizáciu dna sú priečne prahy s výškou h=0,2m v počte 32 ks a 2 stabilizačné prahy na začiatku a na konci úpravy.

SO02 – úprava toku II. rkm 2,500 -2,612 – zahŕňa úpravu potoka v dĺžke 112,0 m. V tomto úseku sú priečne prahy v počte 7 ks a tiež dva prahy stabilizačné na začiatku a na konci úpravy.

 

 

 

 

Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..