ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Partner Typ zmluvy Predmet Dátum zverejnenia Cena
Borovský Dušan Nájomná zmluva pozemky MK 2019 09.10.2019 0.00 detail
Borovský Jozef Nájomná zmluva pozemky MK 2019 09.10.2019 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 9_2019 17.10.2019 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 10_2019 14.11.2019 0.00 detail
POVMART s.r.o. Zmluva audit 04.12.2019 805.00 detail
Vargovčík Martin Zmluva kupna 04.12.2019 2000.00 detail
UPSVaR SL Dohoda H N 04.12.2019 0.00 detail
VUB Zmluva osobitný účet 05.12.2019 0.00 detail
VUB Zmluva termínovaný úver 05.12.2019 78294.00 detail
VUB Dohoda vyplňovacie právo 05.12.2019 0.00 detail
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Lesnici Nájomná zmluva pozemok MPB 09.12.2019 0.00 detail
LMM dodatok kúpna zmluva 13.12.2019 0.00 detail
PSK Zmluva dotácia MPB 13.12.2019 28000.00 detail
Andrej Semančík Zmluva kúpna 17.12.2019 3790.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. poistenie aktivačná činnosť 20.01.2020 3.00 detail
Tekeli&Associates s.r.o. Zmluva právne služby 31.01.2020 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa 12 2019 07.02.2020 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa 1 2020 07.02.2020 0.00 detail
NATUR-PACK, a.s., dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 24.02.2020 0.00 detail
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie 24.02.2020 0.00 detail
Prešovský samosprávny kraj Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 26.02.2020 0.00 detail
UPSVaR SL Zmluva aktivačná činnosť 28.02.2020 6.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 02_2020 16.03.2020 0.00 detail
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva poskytnutie dotácie 20.03.2020 0.00 detail


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..