ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Partner Typ zmluvy Predmet Dátum zverejnenia Cena
Faktúry mesačne faktúry FA 07_2017 10.08.2017 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 08_2017 08.09.2017 0.00 detail
OZ INTEGRACIA Zmluva integracia 29.09.2017 250.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 09_2017 05.10.2017 0.00 detail
Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Lesnici Nájomná zmluva pozemok cesta+ VP 10.11.2017 0.00 detail
LMM Zmluva kúpna 29.11.2017 78294.00 detail
PROFIMAX Zmluva o dielo 30.11.2017 137851.00 detail
Ing.Vladislav Slosarčík-ARTUM Zmluva mandatna 30.11.2017 1380.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 11_2017 07.12.2017 0.00 detail
Výchdoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena 15.12.2017 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 12_2017 19.01.2018 0.00 detail
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zmluva dodávka vody 09.02.2018 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 1_2018 15.02.2018 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 2-2018 19.03.2018 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 3_2018 06.04.2018 0.00 detail
Ing. Miroslava Sanigová Zmluva príkazná 24.04.2018 3560.00 detail
NATUR-PACK, a.s., dodatok zmluva 24.04.2018 0.00 detail
OTP banka Slovensko Zmluva o pristupení k záväzku 24.04.2018 39746.00 detail
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva poskytnutie dotácie 18.05.2018 3000.00 detail
Faktúry mesačne faktúry FA 4_2018 18.05.2018 0.00 detail
PP PROTECT s.r.o. Zmluva o dielo GDPR 01.06.2018 0.00 detail
Východoslovenská energetika a.s. dodatok zmluva VSE 01.06.2018 0.00 detail
Prešovský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 08.06.2018 0.00 detail
Slovak Telekom a.s. dodatok zmluva verejná služba 08.06.2018 0.00 detail


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..