ÚVOD A OKOLIE
AKTUALITY
SLUŽBY
FOTOGALÉRIA
KONTAKT
MIESTNÁ SPRÁVA
SAMOSPRÁVA
VZN
Tlačiva na stiahnutie
Zápisnice
Ochrana osobných údajov
VEREJNÉ SÚŤAŽE
VEREJNÝ REGISTER
ÚRADNÁ TABUĽA
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica
Zvýšenie turistickej atraktivity obcí Szczawnica a Lesnica v poľsko-slovenskom pohraničí rozšírením infraštruktúry cestovného ruchu.
Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu PLSK.01.01.00-12-0015/16
Sprístupnenie kultúrnych a prírodných zaujímavostí pohraničia prostredníctvom bezdrôtového online prenosu obrazového záznamu v rámci projektu Digitálny náhľad miest so zvláštnou kultúrnou a prírodnou hodnotou v obci Szczawnica a Lesnica
Zvýšenie bezpečnosti v obci Lesnica
Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca
Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica. Obec Lesnica.
Partner Typ zmluvy Predmet Dátum zverejnenia Cena
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva poskytnutie dotácie 2016 13.04.2016 0.00 detail
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke 22.04.2016 0.00 detail
Výchdoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 22.04.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry apríl 2016 10.05.2016 0.00 detail
UPSVaR SL Dohoda dobrovoľnícka služba 10.05.2016 0.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. poistenie urazové 10.05.2016 6.00 detail
Chata Pieniny s.r.o. Nájomná zmluva parkovacie miesto 10.05.2016 1080.00 detail
VUB dodatok k zmluve 31.05.2016 330.00 detail
Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY Zmluva o spolupráci 06.06.2016 0.00 detail
H+EKO,spol.s r. o., Košice Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 06.06.2016 0.00 detail
OZ INTEGRACIA Zmluva dotácia 13.06.2016 300.00 detail
Obec Ľubotín Zmluva darovacia 15.06.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry máj_2016 20.06.2016 0.00 detail
Brantner Poprad s.r.o. Zmluva služby o zbere a zhodnotení odpadu 06.07.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry jún 2016 14.07.2016 0.00 detail
Diervilla,spol. s.r.o. dodatok o dielo 14.07.2016 500.00 detail
Faktúry mesačne faktúry júl_2016 17.08.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa august 2016 13.09.2016 0.00 detail
Výchdoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o buducej zmluve 13.10.2016 0.00 detail
Faktúry mesačne faktúry Fa 9_2016 14.10.2016 0.00 detail
DEUS dodatok k zmluve DEUS 25.10.2016 1500.00 detail
UPSVaR SL Dohoda dobrovoľnícka služba 30.10.2016 0.00 detail
Komunálna poisťovňa,a.s. poistenie urazové 02.11.2016 7.00 detail
UPSVaR SL Dohoda hmotna núdza 10.11.2016 0.00 detail


Stránku vytvorila a spravuje EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o..